Avatar
Tigra

В польській мові є літера Z
Точніше, в ній є Z, Ź, Ż, Ƶ, що спочатку трохи незвично і дивує.

Але насправді все не складно. Z це [з]. Пом‘якшений варіант позначається хреской Ź і читається як [жь], бо в польскій мові «шипіння» ви отримуєте безкоштовно разом з пом‘якшенням. Ż це твердий шиплячий варіант, [ж]. Літера Ƶ цікава - в польській мові її нема, але в польських написах вона зустрічається. Це графічний варіант літери Ż [ж], тож бездумно перекреслювати всі Z на письмі не можна, в поляків трапляється когнітивний діссонанс.

Ну і розповідь не буде повною без двознака RZ. Читається він як [ж], після глухих як [ш], використовується в місцях де в праслов‘янській був звук [р], і дуже допомагає розуміти польську
ręka [ренка] = рука
rzeka [жека] = ріка
morze [може] = море
przepraszam [пшепрашам] = перепрошую

👍😮6
To react or comment  View in Web Client
See comments under original post